Ile to 1 mila na km?

Mile to jednostki długości.Jeśli chcemy przeliczać mile na kilometry, trzeba wskazać, o którą milę nam chodzi, ponieważ rozróżniamy mile morskie oraz mile lądowe. Mila morska i lądowa mają inne długości i przeznaczenie.

Mila morska jest jednostką odległości w nawigacji morskiej. Jest stosowana również w lotnictwie. Powstała dawno temu, jeszcze w starożytności.  Dopiero później, w okresie odkryć geograficznych, zaczęto ją stosować do określania odległości na morzu. Jedna mila morska ma długość 185,166 kilometra.

Milę lądową stosuje się na świecie między innymi w USA, Liberii, Myanmar oraz w Wielkiej Brytanii oraz w innych państwach, gdzie kiedyś znajdowały się jej kolonie.  Mila lądowa ma wartość 1,609344, co w przybliżeniu daje nam 1,609 kilometra, więc jak widać mila morska jest nieco dłuższa niż lądowa.

Na tym kończąc w skrócie 1 mila morska to w przybliżeniu 1,852 km, a 1 mila lądowa to 1,609 km. Jeśli chcemy przeliczyć kilometry na mile jest na to łatwy sposób, ponieważ 1 km to 0,54 mili morskiej i 0,62 mili lądowej.

 Jeśli zatem chcemy obliczyć kilometry na mile wystarczy, że przesuniemy przecinek o odpowiednią liczbę zer:

1 mila morska = 1,852 kilometra, 10 mil = 18,52 km, 100 mil = 185,2 km

1 mila lądowa = 1,609 kilometra, 10 mil = 16,09 km, 100 mil = 160,9 km

Zatem obliczenie tych wartości jest naprawdę proste.

Zobacz także:
Ile kalorii ma woda?