Jakie są wzory skróconego mnożenia?

Wzory skróconego mnożenia to niezwykle pomocne narzędzia matematyczne, które mocno upraszczają mnożenie wyrażeń algebraicznych. Do najważniejszych z nich zaliczamy chociażby:

  • kwadrat sumy: (+)² =²+2+²
  • kwadrat różnicy: (−)²=²−2+²
  • różnicę kwadratów: ²−²=(+)(−)
  • sześcian sumy: (+)³ =³ +3²+3²+³ 
  • sześcian różnicy: (−)³ =³ −3²+3²−³
  • sumę sześcianów: ³ +³ =(+)(²−+²)
  • różnicę sześcianów: ³ −³ =(−)(²++²)

Wzory skróconego mnożenia są bardzo przydatne w rozwiązywaniu zadań algebraicznych. Pozwalają one na szybkie i proste przekształcanie oraz upraszczanie złożonych wyrażeń, co zdecydowanie ułatwia proces rozwiązywania równań i operowania na wielomianach.

Dzięki nim da się szybko wyznaczyć wartości wyrażeń dla danych zmiennych oraz rozwiązać równania kwadratowe czy sześcienne. Na maturze podstawowej obowiązują jednak tylko wzory skróconego mnożenia wykorzystujące kwadraty. Bardziej zaawansowane działania, które opierają się chociażby na sześcianach, są przeznaczone dla uczniów na poziomie rozszerzonym.