Ile to jest 2 do potęgi szóstej?

Ile to jest 2 do potęgi szóstej?

Na powyższe pytanie odpowiedź powinno znać każde dziecko z podstawówki. Potęgowanie zawiera się w podstawie programowej matematyki dla klasy czwartej. Można się zastanawiać, czy zadając pytanie „Ile to jest 2 do potęgi szóstej?”  zupełnie losowej osobie na ulicy, uzyskamy poprawną i konkretną odpowiedź

Spodziewać się można, że część osób pytanych uzna 12 za poprawny wynik tego działania. Nie jest to słuszna odpowiedź, ponieważ aby podnieść dwójkę do potęgi szóstej nie wystarczy pomnożyć ją przez sześć.

Takie rozwiązanie byłoby zbyt proste, aczkolwiek wielu ludzi nie pamiętając w jaki sposób funkcjonuje potęgowanie, uzna ją za słuszną. Prawidłowa odpowiedzią na nasze pytanie jest 64. Wynika to z przemnożenia dwójki przez samą siebie sześć razy. W bardziej matematycznej definicji potęgowanie oznacza długi iloczyn takich samych liczb.

Potęgi powstały w celu uproszczenia i skrócenia zapisu. Na pierwszy rzut oka możemy stwierdzić, że zapis działania w postaci dwa do potęgi szóstej, jest bardziej przejrzysty niż mnożenie przez siebie dwójki sześć razy.

Zobacz także:
Jakie są wzory skróconego mnożenia?