Seksizm w pracy: Na czym polega i jak się przed nim bronić?

Mimo że w dzisiejszych czasach kobiety zajmują wysokie stanowiska i znajdują zatrudnienie w zawodach, kiedyś przeznaczonych tylko dla mężczyzn, udowadniając, iż płeć nie ma znaczenia w kontekście wydajności czy rzetelności w pracy, niestety wciąż często dotyka je dyskryminacja. Seksizm w pracy, czyli dyskredytacja lub poniżanie pracownika ze względu na płeć, wciąż są problemem. W jaki sposób się przejawia i jak można go zwalczyć?

Seksizm w pracy – Jak może się przejawiać?

Tak naprawdę seksizm w pracy może mieć wiele obliczy. Jednakże ogólna definicja mówi o tym, że są to wszelkie zachowania, mające na celu podważenie kompetencji pracownika wyłącznie ze względu na płeć. Może się to przejawiać na kilka sposobów.

Traktowanie kobiet jako mniej wykwalifikowane do wykonywania pewnych zadań

Zdarza się, że niektórzy wciąż postrzegają kobiety przez pryzmat niegdyś wyznaczonych im ról – żon i matek, z których wyłącznie powinny czerpać spełnienie. Niestety, takie podejście mogą prezentować nie tylko pracodawca, czy współpracownicy, ale również klienci. Przez to pozostają nieufni wobec kompetencji pracownika – kobiety. Zwłaszcza jeżeli pracuje ona na stanowisku w zawodzie uważanym za ”typowo męski”.

Niesprawiedliwe, uwłaczające komentarze

Seksizm może także przybrać postać słowną. Wygłaszanie zaczepnych, przykrych komentarzy na temat pracownika ze względu na jego płeć, czy tworzenie w miejscu pracy nieprzyjemnej atmosfery, to właśnie jedno z obliczy takiej dyskryminacji.

Tworzenie barier i wykluczanie pracownika

Bardzo często można zaobserwować, iż pracodawca przy rozdzielaniu zadań, postanawia docenić przede wszystkim mężczyzn. Zamiast pozwolić, aby kobiety zatrudnione w zakładzie mogły wykazać swą wydajność oraz umiejętności, niektórzy starają się utrudnić im osiągnięcie awansu. Pracownice często borykają się z umniejszaniem ich pracy na rzecz przedsiębiorstwa.

Pomijanie opinii pracowniczki podczas zebrań

W wielu miejscach pracy organizowane są spotkania biznesowe, podczas których, każdy pracownik powinien móc wyrazić swoje zdanie oraz zaproponować wprowadzenie konkretnych rozwiązań. Niestety, niekiedy kobiety nie są dopuszczane do głosu lub ich wypowiedzi są traktowane w sposób niepoważny. Poziom merytoryczny słów pracowniczki bywa obniżany przez innych pracowników, którzy próbują udowodnić, że pomysł kobiety nie jest wart uwagi.

Płaca niższa niż w przypadku mężczyzny

Jednym z najbardziej nieuczciwych decyzji pracodawcy jest to, że gwarantuje pracowniczkom wynagrodzenie niższe aniżeli otrzymują mężczyźni. Jako że kobiety często zajmują się wieloma pracami domowymi, robiąc to nieodpłatnie, zdarza się że pracodawca postanawia zatrudnić taką osobę na gorszych dla niej warunkach. Tym bardziej, że może się zdarzyć, iż zleci jej wykonywanie nieodpłatnie dodatkowych prac.

Seksizm w pracy: Jak się przed nim bronić?

Wcześniej wymienione sytuacje to tylko z kilku przykładów przejawów seksizmu w miejscu pracy. W związku z tym nie powinno się pozwalać, aby takie zachowania występowały. Początkowo mogą one być z pozoru niewinne, nieszkodliwe. Jednakże szybko mogą sprawić, że atmosfera w pracy nie będzie korzystna ani przyjemna dla pracownika. Dodatkowo niekiedy seksizm przeradza się w mobbing, czyli nękanie. Może też przybrać formę molestowania seksualnego. Na szczęście przed dyskryminacją wynikającą z czyiś poglądów na temat płci, można się bronić.

W myśl Art. 183a. Kodeksu Pracy, w Polsce występuje powszechny zakaz dyskryminacji pracownika. W tym ze względu na jego płeć. Pracodawca jest zobowiązany do stworzenia każdemu zatrudnionemu, takiego samego, przystępnego środowiska pracy. Każdy musi być traktowany w sposób równy i mieć szanse na rozwój oraz wspinanie się po szczeblach kariery. Przepis ten mówi także o tym, że dyskredytacja polega podejmowaniu takich czynności, które powodują powstawanie dysproporcji pomiędzy poszczególnymi pracownikami. Jeżeli kogokolwiek spotka takie traktowanie, powinien to niezwłocznie zgłosić w Państwowej Inspekcji Pracy.

Seksizm w pracy to zjawisko niepożądane i krzywdzące. Pamiętajmy jednak, że dyskryminacja czasem może dotyczyć także mężczyzn. Niemniej, w każdym przypadku należy reagować na takie zachowania.