Co najmniej czy conajmniej jak się pisze?

Co najmniej czy conajmniej jak się pisze

Temat pisowni łącznej i rozłącznej wzbudza wiele niejasności. Chcąc powiedzieć, że czegoś nie może być mniej, ale może być więcej, chcemy użyć słowa „co najmniej”. Wówczas zastawiamy się nad pisownią- łączną, czy rozłączną?

Poprawną formą jest zapis co najmniej. W naszym języku wyrażenia zaimkowe (a więc połączenie zaimka wraz z inną częścią mowy) zapisywane są zawsze oddzielnie. Identycznie w przypadku takich wyrażeń jak np. co tydzień, czy tym bardziej. Warto jednak zauważyć, że jak w każdej regule, możemy wyróżnić także pewne wyjątki. Są to wyrażenia, które są zrostami. Dla przykładu wymienić można m.in. takie słowa jak: coraz, tymczasem, coroczny, cotygodniowy. Dlaczego więc bardzo dużo osób popełnia błąd, dokonując zapisu „conajmniej”? Najpewniej wynika to z faktu, że jest to słowo, które kojarzone jest z innymi wyrazami- bynajmniej, jak również przynajmniej, które zapisuje się w sposób łączny. Łączny zapis jest jednak niedopuszczalny, traktowany jako błąd ortograficzny.